شرکت آبشناسانی ها در آزمون های معتبر زبان انگلیسی

دانش آموزان دپارتمان زبان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان اواسط اسفندماه در آزمون های Cambridge Exams شرکت می کنند. این آزمون ها مناسب دانش آموزان پایه های هفتم و نهم است و با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برای آبشناسانی ها برگزار می شود.

دانش آموزان واحد آبشناسان با شرکت در این آزمون ها، هم دانش عمومی زبان انگلیسی خود را محک می زنند و هم از دانشگاه علامه طباطبایی گواهی معتبر و قابل ترجمه دریافت می کنند.

فرم رضایت نامه و شرایط شرکت در آزمون های Cambridge دانشگاه علامه طباطبایی، هفته گذشته به بین دانش آموزان متقاضی، توزیع شد.

سیستم جدید آموزش زبان

آبشناسانی ها در سال تحصیلی جاری زبان انگلیسی را در سطحی فراتر از سال های گذشته یاد می گیرند.

معاون آموزشی واحد آبشناسان پیش از این درباره آموزش زبان در مدرسه گفته بود: «بعد از حدود ۱۰ سال، در سال تحصیلی جاری سطح کلاس های زبان مدرسه را تغییر دادیم. در این سطح، دانش آموزان کتاب های جدیدی را آموزش می بینند. به همین منظور همه دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم در ابتدای سال تحصیلی تعیین سطح شده و کلاس های زبان در ۸ سطح تشکیل شد.»

تولید پادکست انگلیسی در واحد آبشناسان

جشنواره ساخت پادکست انگلیسی، یکی دیگر از برنامه های دپارتمان زبان واحد آبشناسان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. این جشنواره از آبان ۱۴۰۲ تا پایان نیمسال اول تحصیلی، برای دانش آموزان آبشناسانی برگزار شد. دانش آموزانی که علاقمند به تولید محتوای صوتی با صدا و تنظیم خودشان بودند، بعد از ثبت نام، درباره موضوعات مشخص شده، پادکست صوتی ساختند. این پادکست ها در کانال اطلاع رسانی این جشنواره منتشر شد.

اخبار پیشنهادی