شروع پایگاه تابستانی مدارس علامه طباطبایی

دانش آموزان مدارس دوره اول و دوره دوم مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، هر ساله با شروع تابستان در پایگاه تابستانی شرکت می کنند. پایگاه تابستانی علامه ای ها شامل فعالیت های متنوع آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و سرگرمی است. امسال هم مانند پارسال، این پایگاه به صورت آنلاین برگزار می شود. در ادامه توضیحات مربوط به پایگاه تابستانی مدارس دوره اول را می خوانید.

شروع پایگاه تابستانی دوره اولی ها از ۱۹ تیر

پایگاه تابستانی دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی از شنبه ۱۹ تیر ماه آغاز می شود.

در پایگاه تابستانی امسال، دوره اولی های علامه ای در واحد های میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، پاسداران پسرانه، پاسداران دخترانه و گلستان در سه درس زبان انگلیسی تاپ ناچ، ریاضی و علوم را کار می کنند. این درس ها به صورت آنلاین و هفتگی ۴ زنگ ریاضی، ۲ زنگ علوم، ۲ زنگ زبان و ۱ زنگ پژوهش در رشته های رباتیک، انیمیشن، نجوم، هوافضا، زیست پزشکی و نانو برگزار می شود.

بخش فرهنگی هم در پایگاه تابستانی امسال با محور مهارت های زندگی و بازی برگزار می شود. پایگاه تابستانی دوره اولی های علامه ای ۲۶ مرداد تمام می شود و علامه ای ها ۳۱ مرداد در آزمون مربوط به پایان دوره شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی