شروع تابستان پاسدارانی ها با «شروعی دیگر»

پایگاه تابستانی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ۱۸ تیرماه به مدت ۶ هفته برگزار می شود. دانش آموزان در تابستان سه روز به مدرسه می آیند و در کلاس های آموزشی، پژوهشی و برنامه های تفریحی و ورزشی شرکت می کنند.

کلاس های آموزشی دانش آموزان واحد پاسداران، در هر سه پایه، یکشنبه ها و دوشنبه ها برگزار می شود. پاسدارانی ها در این ۲ روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ در کلاس های زبان انگلیسی، زمین شناسی، شیمی، ریاضی، پژوهش و مشاوره شرکت می کنند.

شرکت در مسابقات ورزشی داخل سالن، پینت بال، شهربازی، اتاق فرار و سینما ۶ بعدی هم از جمله برنامه های دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در روزهای سه شنبه پایگاه تابستانی شان است.

هفته قبل از شروع پایگاه تابستانی، جلسه معارفه اولیا پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با عنوان «شروعی دیگر» برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، «تورج قاسمی» مدیر مدرسه توضیحاتی درباره موضوعات آموزشی و پرورشی واحد پاسداران به اولیا ارائه داد. سپس «جواد امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران برنامه های آموزشی مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را برای خانواده ها شرح داد.

معرفی کادر اجرایی مدرسه بخش دیگری از جلسه معارفه اولیا و دانش آموزان هفتمی بود.

اخبار پیشنهادی