سرود خوانی علامه‌ای های فرمانیه برای جشنواره کشوری

همه دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی_واحد فرمانیه به منظور شرکت در مرحله نهایی مسابقه سرود خوانی، امروز سه سرود خواندند تا فیلم آن به مسابقات کشوری ارسال شود.

امروز، دوشنبه ۲۸ فروردین ۹۶  دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه با اجرای سرود «جمهوری اسلامی ایران»، «نماز» و «مادر» در مسابقه کشوری سرود شرکت کردند. مسابقه سرود گروهی هر سال در سه مرحله منطقه، استانی و کشوری برگزار می‌شود. علامه‌ای های فرمانیه پارسال در مرحله کشوری به مقام اول دست یافتند. امسال نیز در مرحله استانی اول شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.  نتایج  این مسابقه در مرحله کشوری، مردادماه اعلام می شود.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه همه دانش‌آموزان این مدرسه در گروه سرود شرکت داشتند. تمرینات دانش آموزان برای این مسابقه نزدیک به سه ماه به طول انجامید. این تمرین ها در سه بخش کلاس، پایه ومدرسه انجام شد تا دانش آموزان به هماهنگی کامل برسند.

اخبار پیشنهادی