سرفصل های درس کار و فناوری بازبینی می شوند

اولین جلسه کارگروه درس کار و فناوری با حضور دبیران این درس در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برگزار شد.

دبیران درس کار و فناوری دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی روز چهارشنبه ۲۲ خرداد در واحد گلستان گرد آمدند و با حجت حضرتی، مدیر واحد گلستان در مورد ایجاد هماهنگی و یکسان سازی آموزشها بحث و تبادل نظر کردند.

حجت حضرتی در مورد این جلسه به خبرنگار سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی گفت: با توجه به تاکید نظام آموزشی بر مهارت آموزی و اثرگذاری درس کار و فناوری بر ذهن دانش آموزان، و همینطور سرمایه گذاری مجتمع برای ایجاد کارگاه های مجهز و استفاده از دبیران زبده شهر تهران، نیاز به بررسی مجدد و یکسان سازی سرفصل های درس کار و فناوری در معاونت آموزشی حس شد. شورای مدیران مجتمع علامه طباطبایی نیز این مسئولیت را به واحد گلستان محول کردند.»

وی افزود: «در این جلسه ها دبیران کار و فناوری تجربیات خود را به اشتراک می گذارند و سرفصل های آموزشی را به تفکیک بررسی و بازنویسی می کنیم. علاوه بر این در مورد کاربردی کردن درس هم بحث خواهیم کرد.»

حضرتی ادامه داد: «یکی از مصداق های کاربردی کردن دست سازه ها در زنگ کار و فناوری این است که دانش آموزان در مناسبت ها مانند روز پدر و مادر برای والدین خود هدیه درست کنند.»

به گفته مدیر واحد گلستان این جلسات در فصل تابستان ادامه خواهد یافت.

اخبار پیشنهادی