ساز موفقیت را می نوازیم

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه در بخش موسیقی مسابقات هنری منطقه۱ مقام های برتر را به خود اختصاص دادند. به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیده مسابقات هنری آموزش و پرورش منطقه یک در بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. مدارس برتر منطقه در این مسابقات شرکت داشتند.

آرمان طهماسبی، پارسا مستوفی وآرمین نبوی به ترتیب رتبه های اول تا سوم نوازندگی در ساز پیانو را کسب کردند. پارسا مستوفی در نوازندگی ساز ویولن اول و پارسا عزیزیان سوم شد. همچنین پارسا مستوفی و آرمان طهماسبی در دو نوازی ویولن سوم شدند.

گروه سرود دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه در رشته گروه سرود موفق به کسب رتبه سوم شد و مربی سرود مدرسه نیز در رتبه دوم مربیان برگزیده را دریافت کرد.

هنر یکی از کارآمدترین ابزار و روش‌های تربیت آدمی در عصر امروز است که آثار آن در ابعاد گوناگون از جمله پرورش خلاقیت و سلامت روانی نمایان می‌شود. با توجه به اینکه دانش‌آموزان زمان زیادی را در  مدرسه می‌گذرانند پرداختن به هنر از جمله اولویت‌های موردتوجه مدارس علامه طباطبایی است.

اخبار پیشنهادی