ساخت سلول خورشیدی نسل سوم توسط گلستانی ها

دانش پژوهان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان و آبشناسان در درس نانو سلول خورشیدی نانو ساختار رنگدانه ای با استفاده از پوست سبز گردو و عصاره توت فرنگی ساختند.

در این پروژه تحقیقاتی دانش آموزان «سورن بزرگی» از واحد گلستان و «دانیال اشتیاق» و «امیررضا حسینی» از واحد آبشناسان تحت راهنمایی محمد زارع دبیر نانوفناوری موفق به ساخت سلول خورشیدی رنگدانه ای نانوساختار شدند.  این پروژه در جشنواره نوجوان خوارزمی جزو پروژه های برتر انتخاب شد.

در این پروژه از عصاره توت فرنگی و عصاره پوست سبز گردو(که جزو ضایعات کشاورزی است) به عنوان جاذب نورخورشید استفاده شد. این دسته از سلول های رنگدانه ای جزو نسل سوم سلول های خورشیدی هستند که در چند سال اخیر به علت استفاده از مواد تجدیدپذیر و همچنین سادگی ساخت و مقرون به صرفه بودنشان نسبت به نسل های گذشته همچون سلول های سیلیکونی، تحقیقات زیادی بر روی آن ها شده است.

اخبار پیشنهادی