زمستان ورزشیِ آبشناسانی ها؛ از تشکیل تیم تا برگزاری المپیاد

زمستانِ آبشناسانی ها همچنان ورزشی است؛ فصلی که دی ماه با برگزاری مسابقات انتخابی تیم های ورزشی مدرسه آغاز شد، بهمن ماه، با برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ادامه خواهد داشت.

مسابقات انتخابی تیم های ورزشی، بعد از پایان امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانش آموزان برگزار شد و اعضای تیم های فوتسال و فوتبال مهارتی، بسکتبال، شطرنج و تنیس روی میز برای شرکت در مسابقات منطقه انتخاب شدند.

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، برنامه جدید آبشناسانی ها است. این مسابقات بهمن ماه، به مناسبت دهه فجر، در پنج رشته تنیس روی میز، شطرنج، بسکتبال ۳ نفره، فوتبال دستی و والیبال ۸ نفره به صورت پایه ای برگزار خواهد شد.

آنطور که بخش فرهنگی مدرسه اعلام کرده، هردانش آموز می تواند در ۲ رشته شرکت کند و رضایت نامه اولیا برای حضور در مسابقات الزامی است. دانش آموزان هم برای ثبت نام در المپیاد ورزشی می توانند به مسئول فرهنگی یا مربیان فرهنگی مدرسه مراجعه کنند.

مسابقات در سالن ورزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برگزار می شود. زمان و نحوه برگزاری مسابقات هم از چند روز قبل به دانش آموزان اطلاع رسانی خواهد شد.

اخبار پیشنهادی