رییس انجمن اولیا واحد میرداماد انتخاب شد

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، با حضور اعضای جدید انجمن و مدیر و کادر اجرایی مدرسه ۳ آبان ماه برگزار شد. در ابتدای این جلسه «دارا امانی» مدیر واحد میرداماد جایگاه و وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه را تشریح کرد. مسئول فرهنگی و آموزشی میردامادی ها هم گزارشی از فعالیت های واحد در مهرماه به نمایندگان اولیا ارائه دادند. انتخاب خانم افکاری به عنوان رییس جدید انجمن توسط اعضا، از دیگر بخش های این جلسه بود.

رای گیری برای انتخاب اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان واحد میرداماد، ۲۵ مهرماه برگزار شد. در این برنامه «دارا امانی» مدیر مدرسه دقایقی پیرامون ارتباط مستمر والدین و مدرسه صحبت کرد. امانی از اولیا خواست به مدرسه اعتماد کنند و با آن همراه باشند: «ارتباط موثر و مفید والدین و مدرسه، باعث ایجاد فضای همکاری بین این دو رکن اصلی می شود. دانش آموزان در چنین فضایی بهتر درس می خوانند و موفقیت های بیشتری کسب می کنند.»

در ادامه رییس سال گذسته انجمن اولیا و مربیان واحد میرداماد، فعالیت های انجمن در سال گذشته را برای والدین تشریح کرد. اجرای موسیقی دانش آموزی، از دیگر برنامه های این جلسه بود.

در پایان جلسه و با رای اولیا، خانم ها افکاری، قاسمی نژاد و جولانا و آقایان مقیمی و سبزعلی به عنوان اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ انتخاب شدند.

اخبار پیشنهادی