مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

رویکردهای آموزشی واحد آبشناسان در آبان ماه

معاونت آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، در آبان ماه طرح های متنوعی برای دانش آموزان، معلمان و مشاوران مدرسه برنامه ریزی کرده است. هدف از برنامه ریزی این طرح ها، ادامه روند آموزش رو به جلو مدرسه و سرعت بخشیدن به رشد تحصیلی دانش آموزان است.

به گفته «یعقوب امانی» معاون آموزشی واحد آبشناسان، آبان ماه با برگزاری جلساتی با دبیران آغاز شد: «از ابتدای آبان، جلساتی اختصاصی با دبیران همه پایه ها و همه درس ها برگزار می کنیم. در این جلسات درباره یک ماه تحصیلی گذشته صحبت می شود. بررسی وضعیت سرفصل های تدریس دبیر و چک کردن بودجه بندی دروس از دیگر بخش های این جلسات مشترک است.»

بخش دیگری از جلسات با دبیران، با هدف مشخص شدن دیدگاه آموزش در روند تدریس آن ها و بررسی دقیق کلاس های طرح ادونس است.

دبیران علامه ای در آبان ماه با خانواده ها هم جلساتی خواهند داشت. امانی درباره جزییات این برنامه می گوید: «نشست های دبیران با خانواده ها به صورت مجازی از این ماه شروع می شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در این نشست ها درباره اصول تدریس دبیر و دیدگاه آموزشی در این درس صحبت می شود. دبیر هم به پرسش های خانواده ها درباره درس ها پاسخ می دهد.»

به گفته معاون آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان طراحی آزمون های مفهومی با روش های نوین آموزشی برای ارزشیابی یک ماهه، از دیگر برنامه هایی است که در آبان ماه اجرا خواهد شد.

اخبار پیشنهادی