رویکردهای آموزشی واحد آبشناسان در آبان ماه

معاونت آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، در آبان ماه طرح های متنوعی برای دانش آموزان، معلمان و مشاوران مدرسه برنامه ریزی کرده است. هدف از برنامه ریزی این طرح ها، ادامه روند آموزش رو به جلو مدرسه و سرعت بخشیدن به رشد تحصیلی دانش آموزان است.

به گفته «یعقوب امانی» معاون آموزشی واحد آبشناسان، آبان ماه با برگزاری جلساتی با دبیران آغاز شد: «از ابتدای آبان، جلساتی اختصاصی با دبیران همه پایه ها و همه درس ها برگزار می کنیم. در این جلسات درباره یک ماه تحصیلی گذشته صحبت می شود. بررسی وضعیت سرفصل های تدریس دبیر و چک کردن بودجه بندی دروس از دیگر بخش های این جلسات مشترک است.»

بخش دیگری از جلسات با دبیران، با هدف مشخص شدن دیدگاه آموزش در روند تدریس آن ها و بررسی دقیق کلاس های طرح ادونس است.

دبیران علامه ای در آبان ماه با خانواده ها هم جلساتی خواهند داشت. امانی درباره جزییات این برنامه می گوید: «نشست های دبیران با خانواده ها به صورت مجازی از این ماه شروع می شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در این نشست ها درباره اصول تدریس دبیر و دیدگاه آموزشی در این درس صحبت می شود. دبیر هم به پرسش های خانواده ها درباره درس ها پاسخ می دهد.»

به گفته معاون آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان طراحی آزمون های مفهومی با روش های نوین آموزشی برای ارزشیابی یک ماهه، از دیگر برنامه هایی است که در آبان ماه اجرا خواهد شد.

اخبار پیشنهادی