روزهای امتحانی آبشناسانی ها

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان تا ۱۳ اردیبهشت در امتحانات میان ترم این واحد شرکت می کنند. «میلاد رضایی» مشاور پایه هشتم واحد آبشناسان درباره آزمون های میان ترم این پایه می گوید: «آزمون های میان ترم را در مقاطع مختلفی از سال برگزار می کنیم؛ در این ماه هم با توجه به در پیش بودن آزمون جامع و امتحانات پایان سال، تصمیم به برگزاری امتحانات میان ترم از ۲۶ فروردین گرفتیم که دانش آموزان برای هر دو آن ها آماده شوند.»

به گفته رضایی، مدل سوالات آزمون های میان ترم، ترکیبی از شیوه سوال های آزمون جامع و امتحانات پایان ترم است: «معمولا در ماه های پایانی سال تحصیلی، بیشتر به صورت تشریحی با دانش آموزان کار می شود اما سوالات میان ترم ما در دو قالب تستی و تشریحی آماده می شوند. این گونه سوالات به فرآیند آماده شدن دانش آموزان برای آزمون جامع و امتحانات میان ترم بسیار کمک می کند.»

در کنار آزمون های میان ترم، برگزاری جلسات منظم مشاوره فردی با دانش آموزان هم بسیار مهم است؛ مشاور آبشناسانی های پایه هشتم می گوید: «آزمون ها نقش مهمی در آشنا شدن دانش آموزان با مدل سوالات و بالا بردن آمادگی شان برای شرکت در امتحانات دارند اما نباید اهمیت مشاوره های آموزشی را نادیده گرفت. ما در سه گروه پایه هشتم به همراه دیگر مشاوران، هر هفته جلسات مشاوره آموزشی آنلاین با دانش آموزان داریم. برای آن دسته از دانش آموزانی هم که لازم باشد جلسات مشاوره فردی بیشتری نسبت به برنامه برگزار می کنیم.»

اخبار پیشنهادی