مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

رنگین کمان مهر؛ جشنواره خیریه واحد فرمانیه

جشنواره خیریه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه همچون سال‌های گذشته با همکاری دانش آموزان و خانواده‌هایشان برگزار شد. این جشنواره با هدف گسترش کارنیک و بخشندگی انجام شد. در این اقدام دانش آموزان کمک به هم نوع  را می آموزند.

جشنواره خیریه رنگین کمان مهر  در سه بخش مختلف مواد غذایی، بازی‌های رایانه‌ای و اجرای موسیقی سنتی برگزار شد. دانش آموزان در تهیه غذاهایی همچون ساندویچ و یا میان وعده های سبک، اجرای موسیقی و فروش بلیت بازی های رایانه ای در این جشنواره همکاری کردند. عواید حاصل از هر سه بخش  به نیازمندان و موسسات خیریه اهدا شد.

اخبار پیشنهادی