رنگین کمان مهر؛ جشنواره خیریه واحد فرمانیه

جشنواره خیریه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه همچون سال‌های گذشته با همکاری دانش آموزان و خانواده‌هایشان برگزار شد. این جشنواره با هدف گسترش کارنیک و بخشندگی انجام شد. در این اقدام دانش آموزان کمک به هم نوع  را می آموزند.

جشنواره خیریه رنگین کمان مهر  در سه بخش مختلف مواد غذایی، بازی‌های رایانه‌ای و اجرای موسیقی سنتی برگزار شد. دانش آموزان در تهیه غذاهایی همچون ساندویچ و یا میان وعده های سبک، اجرای موسیقی و فروش بلیت بازی های رایانه ای در این جشنواره همکاری کردند. عواید حاصل از هر سه بخش  به نیازمندان و موسسات خیریه اهدا شد.

اخبار پیشنهادی