رتبه یک کنکور سراسری در واحد آبشناسان

اولین «محفل علمی ریاضی» دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با حضور رتبه یک کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در رشته ریاضی ۸ اسفندماه برگزار شد.

در این برنامه «پیام تائبی» درباره اسرار و جذابیت های ریاضیات، برای آبشناسانی صحبت کرد. دانش آموزان برگزیده طرح ادونس پایه های هفتم و هشتم واحد آبشناسان در این جلسه حضور داشتند.

«محمد عظیمی» معاون آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان درباره حضور رتبه یک کنکور سراسری در مدرسه می گوید: «اولین محفل علمی ما با حضور نفر اول کنکور ریاضی سال ۱۴۰۰ برگزار شد. تعریف علم ریاضیات، نقش این علم در زندگی همه انسان ها، اساس جهان براساس ریاضی و جذابیت های این علم، موضوع اصلی حرف های آقای تائبی بود. شنیدن صحبت های فردی موفق در رشته ریاضی درباره اسرار این علم، برای دانش آموزان طرح ادونس واحد آبشناسان بسیار جذاب بود.»

تقویت دانش آموز کاوشگر در محافل علمی

به گفته عظیمی، محافل علمی با هدف پرورش دانش آموزان کاوشگر برگزار می شود: «محافل علمی، بخشی از آکادمی علم و اندیشه واحد آبشناسان است. در این محافل درباره یافته های جدید و جذابیت های علوم مختلف برای دانش آموزان صحبت می شود. هدف اصلی واحد آبشناسان از برگزاری این محافل پرورش دانش آموزانی کاوشگر و خلاق است. اساتید این محافل علمی هم در این فرآیند فقط نقش تسهیلگر را ایفا می کنند.»

در جلسات بعدی محافل علمی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به موضوعات دیگر همچون علوم تجربی، ادبیات و فلسفه هم پرداخته خواهد شد.

اخبار پیشنهادی