مدیر واحد شریعتی:

رتبه های برتر کنکور را به مدرسه می آوریم

تربیت چند بعدی دانش آموزان، هدف اصلی آموزشی و پرورشی در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی است. این رویکرد حتی در برنامه های تخصصی مدرسه برای شرکت دوازدهمی ها در کنکور سراسری هم رعایت می شود. «مجید نیک دهقان» بعد از چند سال مدیریت در واحد میرداماد، دو سالی است که به عنوان مدیر واحد شریعتی انتخاب شده است. او در این مصاحبه، به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ درباره تغییرات مدرسه در دو سال گذشته و مهمترین رویکردهای سال جاری واحد شریعتی توضیح می دهد:

واحد شریعتی در دو سال مدیریت شما چه تغییراتی کرده است؟

یکی از مهمترین برنامه هایمان در دو سال اخیر، این بود که در پایه دهم دانش آموزان خوبی از نظر اخلاقی و درسی جذب کنیم. از طرف دیگر کادر اجرایی مدرسه را تغییر دادیم. تیم جدید واحد شریعتی همفکر، جوان و در عین حال باتجربه اند و همه برای تعالی دانش آموزان هم هدف هستند. در این مدت، دبیران پایه های دهم و یازدهم به صورت کامل تغییر کردند. تیم دبیران پایه دوازدهم مدرسه هم تقویت شدند. ساختمان مدرسه را هم کمی ترمیم کردیم تا فضا برای دانش آموزان جذابتر شود.

در دوره دوم دبیرستان، عموما برنامه های آموزشی پررنگ تر از سایر فعالیت هاست. در واحد شریعتی هم اینطور است؟

ببینید، نمی توان فضای تربیتی و آموزشی را از هم جدا کرد چون در هم تنیده اند. با توجه به تاثیر نمرات امتحان نهایی دهم و یازدهم در کنکور، طبیعتا برنامه های آموزشی مان بسیار پررنگ دنبال می شود. اما این به معنی کمرنگ بودن برنامه های فرهنگی در واحد شریعتی نیست. چون بخشی از انگیزه دانش آموزان برای درس خواندن از طریق همین برنامه ها تامین می شود.

در سال تحصیلی جاری، چه برنامه های آموزشی شاخصی در واحد شریعتی اجرا می شود؟

با توجه به تغییرات کنکور، امسال نقش آموزش تشریحی دروس بسیار پررنگ خواهد بود. در همین راستا، پانسیون ها و اردوهای مطالعاتی از پایه دهم برای دانش آموزان شروع شده است. در این برنامه ها، از رتبه های برتر کنکور سال های قبل واحد شریعتی دعوت می کنیم تا برای رفع اشکال دانش آموزان به مدرسه بیایند. دانش آموزان وقتی فردی را ببینند که یک یا دو سال پیش روی همین نیمکت ها بوده و الان در بهترین دانشگاه های کشور درس می خواند، انگیزه مضاعفی برای درس خواندن می گیرند.

برنامه های فرهنگی چه جایگاهی در واحد شریعتی خواهد داشت؟

برنامه های فرهنگی و ورزشی مدرسه باید مکمل برنامه های آموزشی باشد. بنابراین طوری برنامه ریزی کردیم که برنامه ها در زمان های استراحت دانش آموزان انجام شود. مثلا اردوها را بعد از آزمون های جامع می گذاریم که دانش آموزان در زمان استراحت آموزشی شان، تفریح کنند. همچنین در همه زنگ های تفریح مسابقات ورزشی درون مدرسه ای داریم.

اخبار پیشنهادی