دوستی، رفاقت و صداقت پیام اردوی دوستی آبشناسان

دور اول اردوی دوستی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان دیروز، ۱۹ تیر، برگزار شد. شعار اردو دوستی واحد آبشناسان «آغاز کلام، با سلام و تشکر» و پیام آن «دوستی، رفاقت و صداقت» بود.

حمیدرضا خردمند، مدیر واحد آبشناسان در اردوی دوستی ضمن خوشامدگویی به دانش آموزان تازه وارد پایه هفتم، درباره شرایط و امکانات مدرسه و همچنین تفاوت های پایه ابتدایی و دبیرستان دوره اول سخن گفت.

استخر، شهربازی مجتمع کوروش و مسابقات ورزشی در سه رشته والیبال، فوتسال و بسکتبال از برنامه های تفریحی برگزار شده در اردوی دوستی بود.

همچنین ناصر سلامی، معاون فرهنگی واحد آبشناسان در مورد برنامه های اردو و پایگاه تابستانی نکاتی را به دانش آموزان ارائه کرد.

اردوی دوستی واحد آبشناسان در دوگروه خوارزمی و فارابی برگزار می شود. روز گذشته  هفتمی های گروه خوارزمی به اردوی دوستی رفتند و دانش آموزان گروه فارابی با حضور در محل مدرسه آزمون تعیین سطح زبان دادند. در روز چهار شنبه، ۲۱ تیر نیز دور دوم اردوی دوستی واحد آبشناسان برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی