دفتر ارزشیابی مستمر ویژه دبیران واحد فرمانیه

دبیران هر سه پایه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، دفتر ارزشیابی مستمر دریافت کردند. «عباس حضرتی» مسئول آموزش واحد فرمانیه درباره ضرورت ایجاد دفتر ارزشیابی مستمر می گوید: «بعد از تغییر مدل آموزش از حضوری به مجازی، باید سیستم مبتنی بر آموزش آنلاین هم طراحی میشد. بنابراین باید الگوریتمی به وجود می آمد تا اطلاعات آموزش مجازی دانش آموزان را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می داد که تمامی این ها در قالب یک دفتر قابل تحقق بود. سرانجام بعد از جلسات متعدد آموزشی این دفتر طراحی شد و در اختیار تمامی دبیران این واحد قرار گرفت .»

به گفته حضرتی این دفتر ها برای همه درس ها طراحی شده و جزئیات آن نیز مشخص شده است: «این دفتر ها برای هر درس به صورت اختصاصی طراحی شده است. سرفصل های دفاتر ارزشیابی شامل عنوان مباحث تدریس شده، فعالیت های انجام شده در کلاس، وظایف درسی تعیین شده برای دانش آموزان در منزل و توصیه مشاور پایه است.»

هر ماه جلسه ای با دبیران با محوریت این دفتر تشکیل خواهد شد؛ حضرتی می گوید: « طبق برنامه ریزی ها، ۲۰ ام هر ماه به عنوان روز جلسه با دبیران پیرامون دفتر ارزشیابی انتخاب شده است؛ اولین جلسه مربوط به این دفتر هم ۲۰ آذر برگزار شد که در آن دبیران با سرفصل های مشخص شده در دفاتر ارزشیابی آشنا شدند.»

اخبار پیشنهادی