نظرات دانش آموزان واحد ابتدایی پاسدارن درباره مدرسه خوب

در یادگیری درس ها سخت گیری کنند

دانش آموزان ابتدایی، با شور و نشاط و کلی آرزو سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را آغاز کرده اند. هر کدام هم تعریف خودشان را از یک مدرسه خوب دارند. یکی دوست دارد معلم ها در کلاس سخت گیری کنند تا درس را بهتر یاد بگیرند و دیگری دوست دارد در مدرسه شادی و خوشی باشد.

جشن آغاز سال تحصیلی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران تازه تمام شده است. حیاط هنوز پر از صداست. اردوان حسینی، دانش آموز پایه چهارم ایده اش را درباره مدرسه خوب اینطور مطرح می کند: «دوست دارم دانش آموزان مودب باشند. جشن داشته باشیم و شادی کنیم. معلم های خوب داشته باشیم و با آرامش درس را یاد بگیریم. فوتبال بازی کنیم و در مسابقات لگو و شطرنج شرکت کنیم.» او البته تاکید می کند که بیشتر دوست دارد درس بخواند تا بازی کند.

اسلامی دیگر دانش آموز مدرسه خواهان رعایت قوانین مدرسه از طرف همه دانش آموزان شد تا مدرسه خوبی داشته باشند: «دوست دارم قوانین رعایت شود و بچه ها مرتب باشند. در درس ها به درس ریاضی، فارسی و علوم علاقه مندم و در ورزش ها، فوتبال، بسکتبال و والیبال را دوست دارم.»

رادین معمارپور، بعنوان یک دانش آموز مقطع ابتدایی معتقد است که معلم ها باید سخت گیر باشند: «هر چه معلم سخت گیرتر باشند، درس را بهتر یاد می گیریم. کلا هم هر چه معلم سخت گیرتر باشد، بهتر است.»

سینا صدر قائمی، دیگر دانش آموز واحد پاسدارن، انتظارش از یک مدرسه خوب را اینطور بیان می کند: «مدرسه باید حیاط بزرگی داشته باشد. در درس ها سخت گیری کنند ولی در مدرسه همیشه خوشی باشد. فوق برنامه و کلاس های پژوهشی هم داشته باشند.» او خودش هم به رشته رباتیک علامه مند است.

اخبار پیشنهادی