در کلاس های مشاوره هفتمی های واحد فرمانیه چه می گذرد؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه هر هفته در کلاس های مشاوره شرکت می کنند.

«علی صمدی» مشاور دانش آموزان پایه هفتم واحد فرمانیه درباره لزوم برگزاری این کلاس ها می گوید: «در برنامه هفتگی ما در هر سه پایه زنگ هایی تحت عنوان در اختیار مشاور برنامه ریزی شده که موضوعات آن را با توجه به پایه های مختلف برنامه ریزی می کنیم. این زنگ ها به دلیل صحبت درباره موضوعات مربوط به هر پایه بسیار مهم است و معمولا به خیلی از سوالات دانش آموزان پاسخ داده می شود.»
به گفته صمدی اصلی ترین موضوع کلاس های مشاوره ای پایه هفتمی ها را چالش های ورود از دبستان به دبیرستان دوره اول است: «کلاس های مشاوره پایه هفتم با تقویت اعتماد به نفس شروع می شود. این موضوع به خاطر فضای متفاوت دبیرستان دوره اول نسبت به دبستان موضوع با اهمیتی است. تقویت عزت نفس، صحبت درباره اولویت های زندگی در برخورد با خانواده، اقوام و دوستان(دایره های زندگی)، اصول برنامه ریزی، هرم مطالعاتی و امتحانات از موضوعاتی هستند که در این کلاس ها با دانش آموزان درباره آن ها صحبت می کنیم.»

اخبار پیشنهادی