در کلاس مشاوره هشتمی های واحد فرمانیه چه می گذرد؟

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه هر هفته در کلاس مشاوره شرکت می کنند. «محمد عظیمی» مشاور پایه هشتم واحد فرمانیه درباره کلاس مشاوره هشتمی ها می گوید: «این کلاس های آنلاین هر دوشنبه با موضوعات جاری پایه و مدرسه برگزار می شود. وضعیت برگزاری آزمون های مدرسه، صحبت درباره برگزاری کلاس ها و مشکلاتی که ممکن است دانش آموزان در این باره داشته باشند و سوالاتی درباره تکالیفی که دانش آموزان برای هر درس دارند. البته ما هر روز بعد از پایان کلاس های دانش آموزان شرح کلاس، تکالیف و انتظاراتی که دبیران در درس های آن روز از دانش آموزان دارند را برای آمادگی بهتر برایشان می فرستیم.»

به گفته مشاور پایه هشتم این واحد، کلاس های مشاوره دانش آموزان هشتمی در سه محور برگزار می شود: «کلاس های مشاوره ما سه محور اساسی دارد؛ جمع بندی رویدادهای آموزشی، مشاوره های مربوط به درس های دانش آموزان و پیشرفت دانش آموزان در بحث های ارتباطات اجتماعی؛ این کلاس های مشاوره فرصت بسیار خوبی برای پیشرفت ارتباطی دانش آموزان به ویژه در این دو سالی که تقریبا آموزش حضوری مدارس لغو شده بود است.»

هشتمی ها همچنین در سه شنبه و چهارشنبه آخرین هفته آذر ماه درکلاس های فوق العاده هندسه، حساب و جبر شرکت می کنند. کلاس هندسه ساعت ۱۴:۳۰ سه شنبه ۳۰ آذر و کلاس حساب و جبر چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی