در جلسه شورای کادراجرایی واحد پاسداران چه گذشت؟

جلسه شورای کادر اجرایی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. در این جلسه «دارا امانی» مدیر واحد پاسداران، «تورج قاسمی» معاون، «یعقوب امانی» مسئول آموزش و مشاور پایه نهم، «جواد امانی» مشاور پایه هشتم، «مهدی شریفیان» مشاور پایه هفتم، «ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی و «عباس میرزایی» مسئول انضباطی مدرسه حضور داشتند. موضوع اصلی جلسه شورای واحد پاسداران، برگزاری آزمون جامع، تصویب تقویم اجرایی آذرماه و بررسی مسائل مدرسه در یک هفته گذشته بود.

تیم رباتیک آماده مسابقات می شود

در ابتدای این جلسه «یعقوب امانی» به عنوان مسئول برگزاری آزمون جامع در مدرسه انتخاب شد. سپس زمان شروع و پایان آزمون، تعیین مراقبان آزمون و چینش صندلی ها در کلاس ها مورد بحث قرار گرفت.

بررسی برگزاری کلاس های رباتیک مدرسه بخش دیگری از جلسه شورای کادر اجرایی واحد پاسداران بود. کلاس رباتیک با حضور ۱۰ دانش آموز پاسدارانی هر هفته سه شنبه بعد از ظهر برگزار می شود. پاسدارانی ها در این کلاس ها برای مسابقات انتخابی فیراکاپ در اسفندماه آماده می شوند. «دارا امانی» مدیر واحد پاسداران از مشاوران و کادر اجرایی مدرسه خواست تا کلاس های رباتیک مدرسه بدون هیچ مشکلی و با نظم برگزار شود و همه وسائل مورد نیاز دانش آموزان تامین گردد.

تعطیلی مدارسی جبران شود

در بخش سوم این جلسه موضوع تعطیلی مدارس در هفته جاری مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد کلاس های جبرانی برای دانش آموزان برگزار شود تا از سرفصل های عقب نمانند. همچنین با دبیران هر درس جلسات جداگانه ای برگزار شود تا وضعیت پیشرفت درسی کتاب ها مشخض شده و در صورت نیاز کلاس های جبرانی و یا رفع اشکال تشکیل شود.

تصویب تقویم اجرایی

تصویب تقویم اجرایی آذرماه دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بخش پایانی شورای کادر اجرایی بود. بر اساس این تقویم پایه نهمی ها – در صورت کسب مجوزهای مربوطه – ۱۰ آذر به اردو برون شهری می روند. همچنین ۶ آذرماه دومین جلسه آموزش خانواده برای اولیا همه دانش آموزان برگزار خواهد شد. جلسه اول آموزش خانواده پاسدارانی ها مهرماه برگزار شد. بر اساس مصوبه شورای مدرسه تا پایان سال تحصیلی ۴ جلسه آموزش خانواده برگزار خواهد شد. نشست فصلی دبیران مدرسه هم ۱۸ آذر برگزار می شود. در این جلسه همچنین مصوب شد که ارزشیابی از دبیران با مدیریت «جواد امانی» هم هفته آخر دی انجام شود.

اخبار پیشنهادی