دختران پاسدارانی برای یادگیری هنر به مدرسه می روند

دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، از هفته سوم مهرماه برای شرکت در کلاس هنر در گروه هایی با تعداد محدود و زمانبندی مشخص، به مدرسه می روند.

هشتمی ها و نهمی ها در کلاس هنر چه فعالیت هایی انجام می دهند؟

به گفته «زهرا ذوعلم» دبیر هنر پایه هشتم و نهم دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، دانش آموزان پایه هشتم در کلاس هنر، نقاشی با موضوع طبیعت را یاد می گیرند: «بهترین نوع آموزش هنر به هنر جوها، آموزش به صورت حضوری است. ما در کلاس حضوری نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را بررسی می کنیم و نکات مورد نیاز دانش آموزان برای انجام فعالیت های هنری را، همان لحظه به آن ها آموزش می دهیم.»

تصویر سازی، چیدمان و عکاسی هم از موضوعاتی است که نهمی ها در کلاس هنر یاد می گیرند.

«ذو علم» درباره آموزش به نهمی ها می گوید: «آن ها تصویر سازی را به صورت حضوری یاد می گیرند، با هم کلاسی هایشان در کلاس اشکالاتشان را رفع می کنند و زمان اجرای نهایی کارها، بخش مختصری از نرم افزار فتوشاپ را با هم تمرین می کنند.»

اخبار پیشنهادی