دبیر و دانش آموز همگام با هم در استفاده از تکنولوژی آموزشی

امروزه وسايل كمك آموزشي ، اعم از ساده يا پيچيده ، به عنوان ابزاري براي ايجاد تسهيل در امر تدريس و يادگيري در نظامهاي آموزشي به كار مي روند . اين وسايل تئوري و عمل را با هم تركيب كرده و باعث ماندگاري يادگيري و ایجاد تنوع در كلاس درس می شوند. با توجه به پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيكي در عصر حاضر ، وسايل كمك آموزشي به عنوان يك رابطه توانسته اند نقش خود را به خوبي ايفا كنند .

مدارس علامه طباطبایی در استفاده از تکنولوژی‌های آموزشی سرآمد هستند. تخته‌های هوشمند و ویدیو پروژکتور در کلاس ها و آزمایشگاه و کارگاه مجهز باعث می‌شود که ذهن دانش‌آموز هر چه بیشتر درگیر یادگیری شود و از روند یکنواخت آموزش سنتی خسته نشود. دبیران و دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در استفاده از تکنولوژی‌های آموزشی همگام با هم حرکت می کنند. دانش آموزان با فعالیت‌هایی همچون ساخت کلیپ و پاور پوینت و ارائه آن، در امر آموزش سهیم می شوند.

دانش‌آموزان مدارس علامه طباطبایی، فقط شنونده و بیننده نیستند بلکه خود، آزمایش می کنند و می سازند و گاهی به عنوان معلم به دیگر دانش‌آموزان درس می‌دهند. تکنولوژی آموزشی در درس‌هایی مانند معارف و قرآن که تصور می شد کمتر قابلیت استفاده از آن را داشته باشند استفاده می شود. در ادامه یک فایل آموزش نماز که توسط معلم در کلاس ها تدریس می شود و یک فایل پاور پوینت از نحوه تلفظ حروف عربی که توسط دانش آموزان تهیه شده است را مشاهده می کنید.

اخبار پیشنهادی