دانش آموزان فرمانیه در کردان اردو زدند

بهمن که به نیمه رسید، دانش آموزان پایه نهم واحد فرمانیه، به دهکده ورزشی چهار باغ کردان رفتند و یک شبانه روز اردو زدند.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، دانش آموزان پایه نهم، شانزدهم بهمن، پس از حضور در دهکده ورزشی کردان، در اتاق های مناسب اسکان داده شدند و بعد از صرف نهار و عبادت در سه گروه تقسیم شدند.

گروه اول به میدان اسب سواری رفتند و زیر نظر مربیان مهارت های اسب سواری را آموخته و اسب ها را به حرکت در آوردند. گروه دوم، زیر نظر ناجی غریق، مسابقه شنا دادند و گروه سوم به سالن بازیهای بیلیارد، فوتبال دستی و تنیس روی میز رفتند. دانش آموزان تا انتهای شب گروه های خود را تغییر دادند تا همه بازی ها و تفریحات را انجام داده باشند.

در این اردوی شبانه روزی، دانش آموزان به همراه دبیر نجومشان، ستاره های آسمان را رصد کردند. روز دوم، بازی و تفریح بچه ها ادامه یافت و اردو با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید. برگزاری اردوها، از برنامه ها فرهنگی مدرسه است که فضای لازم برای تجربه زندگی اجتماعی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.  

اخبار پیشنهادی