پرورش دانش آموزانی فعال

«ابراهیم آصف» مدیر واحد فرمانیه درباره برنامه های مدرسه می گوید: «در سیستم مجتمع علامه طباطبایی، برنامه هایی لازم الاجرا هستند. در کنار آن ها و با توجه به شرایط هر واحد، فعالیت های تکمیلی انجام می شود. برنامه های واحد فرمانیه هم با توجه شرایط دانش آموزان، از پایان پایگاه تابستانی شروع شد. بر اساس عملکرد دانش آموزان در پایگاه تابستانی، با شروع سال تحصیلی برنامه های آموزشی فشرده ای برای بعضی دانش آموزان برگزار می شود تا با پایه آموزش قوی تر مباحث را بررسی کنند.»

برگزاری جلسات برای اولیا و دانش آموزان

تبیین سیاست های مدرسه برای اولیا، از مهم ترین موضوعات جلسات با پدر و مادرهای فرمانیه ای است. آصف درباره این جلسات مشترک می گوید: «نقش اولیا در پیشبرد برنامه های مدرسه نقشی انکارناشدنی است. همچنین اولیا با پیشنهادات و انتقادات شان یا به طور مستقیم و یا در ارتباط با اعضای مسئول در انجمن اولیا و مربیان می توانند بسیار در پیشبرد بهتر برنامه های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی مدرسه موثر باشند. ارتباط با اولیا به دلیل تغییر مقطع دانش آموزان در دو پایه هفتم و دهم بسیار اهمیت بالایی دارد. به طور کل می توان کلید موفقیت هر واحد آموزشی را ارتباط سازنده با اولیا دانست.»

پرورش دانش آموزان فعال

به گفته مدیر واحد فرمانیه، دانش آموز فعال بسیار می تواند برای خود، خانواده و مدرسه مفید باشد: «برنامه های ما در مدرسه به گونه ای است که دانش آموزان بتوانند در برنامه های مختلف مدرسه فعالیت کنند. مساقات پژوهشی داخلی و جهانی، مسابقات ورزشی در سطح های مختلف مدرسه ای، کشوری و خارجی، برگزاری مسابقات فرهنگی و اردوهای مختلف مدرسه ای، همه در راستای پرورش دانش آموزی با انرژی بالا است. دانش آموزی که منفعل نیست و در برنامه های مدرسه مشارکت می کند. فعالیت هایی از قبیل تشکیل گروه سرود یا گروه تئاتر در نزدیک کردن واحد فرمانیه به این هدف تشکیل شده اند.»

اخبار پیشنهادی