حویه کاری، آموزش تازه میردامادی ها

پایه هفتمی های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد حویه کاری را آموزش دیدند

پایه هفتمی های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد حویه کاری را آموزش دیدند.

دانش آموزان پایه هفتم کلاس ربانیک ضمن آموزش نحوه کار با برنامه پرونئوس برای رسم و نست مدارهای الکترونیکی با حویه کاری بر روی کیت های ربات های مسیریاب آشنا شدند.  کلاس رباتیک از جمله کلاس های پژوهشی مدرسه میرداماد است.

نیم های رباتیک دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی بهار امسال در امسال در مسابقات جهانی رباتیک، که در شهر لایپزیک آلمان برگزار شد، در بخش ارائه فنی رشته امداد فضای مشترک رتبه اول جهان را کسب کردند. تیم های رباتیک مجتمع همچنین در مسابفات آزاد اتحادیه اروپا در کشور هلند رتبه های سوم و چهارم را از آن خود کردند.

تیم های رباتیک دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی خود را برای حضور در رقابت های بین المللی ایران-ژاپن آماده می کنند. دانش آموزان تیم رباتیک مجتمع علامه طباطبایی سال گذشته نیز در رشته ربات های فوتبالیست و امداد فضای مشترک حائز رنبه نخست شدند.

اخبار پیشنهادی