مدیر واحد گلستان:

اولویت اول، حال خوب دانش آموزان است

در مدرسه ای که «اخلاق مداری» رویکرد اصلی آن باشد، دانش آموزان می دانند که باید به وظیفه اصلی شان یعنی درس خواندن خوب عمل کنند. این نگاه، رویکرد اصلی آموزش و تربیت در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان است. «امین غفاری» مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان، اخلاق مداری را رکن اصلی اداره یک مدرسه می داند. موضوعی که به گفته او قبل از دانش آموزان، کادر اجرایی و دبیران مدرسه باید به آن متعهد باشند. امین غفاری به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در گفتگو با وب سایت «مجتمع علامه طباطبایی» مهمترین برنامه های واحد گلستان را تشریح کرده است.

اولویت های آموزشی و فرهنگی واحد گلستان در سال تحصیلی جدید چیست؟

قبل از هر چیز برای مان مهم است که دانش آموزان احساس خوبی از حضور در مدرسه داشته باشد. پس همه ارکان مدرسه باید به نحوی رفتار کنند که این احساس در دانش آموز به وجود بیاید. بعد از آن، به سراغ درس و اخلاق می رویم. یعنی بستر اصلی، حال خوب دانش آموزان است. معتقدم اگر فضای مدرسه اخلاقی باشد و رعایت اصول فرهنگی در حد خوب اتفاق بیفتد، ناخودآگاه همه پارامترهایی دیگر زیرمجموعه آن قرار می گیرد. پس فکر می کنم رعایت اصول اخلاقی در مدرسه، بستر اولیه برای شروع آموزش است. اگر دانش آموز مسائل اخلاقی را خوب رعایت کند، در درس هم می تواند به بالاترین سطوح برسد.

دانش آموزان واحد گلستان در آزمون جامع تابستانی، نتایج خوبی کسب کرده اند. امسال در حوزه آموزش، چه رویکردی را دنبال می کنید؟

در آموزش دانش آموزان مان دو رویکرد اساسی داریم. اول اینکه بچه ها باید وظیفه شان را بدانند و متوجه باشند که در مدرسه، باید خوب درس بخوانند. از طرف دیگر از همکاران آموزش مدرسه خواسته ایم که تعداد آزمون ها در طول سال تحصیلی باعث نشود که بچه ها ذهنیت امتحان محور و تست زنی پیدا کنند. این رویکرد را در تابستان پیگیری کردیم و ماحصل آن هم نتایج بسیار خوب بچه های واحد گلستان در آزمون جامع تابستان بود.

در بخش فرهنگی، چه کلاس هایی در واحد گلستان برگزار خواهد شد؟

تا قبل از شیوع کرونا و آموزش مجازی، مشکل اصلی مان در برگزاری کلاس های فرهنگی و کانون، این بود که نگهداشتن دانش آموزان بیش از ساعت اصلی مدرسه، آن ها را خسته می کرد. بنابراین همه برنامه های فرهنگی را در دل برنامه های اصلی وارد کردیم. امسال هم در سه یا چهار رشته، کلاس های کانون به همین منوال برگزار می کنیم. یک بخش از کلاس های فرهنگی و هنری، مربوط به کتاب هنر است که دانش آموزان در آن طراحی و خوشنویسی را یاد می گیرند. دو کلاس هنرهای آوایی و هنرهای نمایشی هم در بخش کانون مدرسه برای دانش آموزان برگزار می شود.

گلستانی ها در سال تحصیلی جدید در چه رشته های پژوهشی آموزش می بینند؟

نجوم، هوافضا، انیمیشن و رباتیک رشته های پژوهشی امسال واحد گلستان است. دانش آموزان پایه هفتم در ابتدای پایگاه تابستانی با رشته های آشنا می شوند. با شروع مهرماه یک رشته را انتخاب و در طول سه سال تحصیلی هفتم تا نهم، در آن آموزش می بینند. هدف از برگزاری رشته های پژوهشی در واحد گلستان، هم مهارت آموزی است و هم تقویت روحیه رقابت و شرکت در مسابقه در دانش آموزان.

اخبار پیشنهادی