جلوگیری از افت تحصیلی با همیاری اولیا

ثبت ساعت مطالعه، تعیین هدف و تشخیص علاقمندی و برگزاری جلسه های مشاوره فردی از برنامه های آموزشی واحد فرمانیه برای دانش آموزان تازه وارد پایه هفتم است.

سید مهدی موسوی مشاور و دبیر ریاضی پایه هفتم واحد فرمانیه در مصاحبه با خبرنگار سایت مجتمع علامه طباطبایی می گوید امکان افت تحصیلی در هفتمی ها وجود دارد و ما باید با کمک اولیا با آن مقابله کنیم: «دانش آموزان از مقطع دبستان وارد مقطعی شده اند که تعداد کتاب ها و معلمها بسیار بیشتر شده است. در واحد فرمانیه ۶۴ نفر کادر اجرایی و آموزشی داریم که دانش آموزان با اکثر آنها در ارتباط هستند. افت تحصیلی برای دانش آموزان پایه هفتم امری معمول است و ما برای جلوگیری از این افت تحصیلی از اولیا کمک می گیریم. من همواره به دانش آموزان و اولیا تاکید می کنم که دو نکته را فراموش نکنند. اول انجام تکالیف هر روز در همان روز و دوم مطالعه دروس فردا. با مداومت در انجام این دو کار و نظارت والدین بازده خوبی می گیریم.»

او می گوید که آزمون ها و پرسش های شفاهی در ماه مهر برای سنجش وضعیت دانش آموزان صورت گرفته است: «در این یک ماه با برگزاری آزمون وضعیت درسی هر دانش آموز پایه هفتم را مشخص کرده ایم. در یک ماه گذشته از مباحث زمین شناسی علوم، ریاضی، عربی و ادبیات آزمون گرفته ایم. هر معلم سنجش را به صورت آزمونک و پرسش شفاهی انجام می دهد و گزارش آن به دست مشاور می رسد. سپس به سراغ دانش آموزانی می رویم که نیاز مبرم به راهنمایی و مشاوره دارند.»

ثبت ساعت مطالعه در روزنگار

مشاور پایه هفتم جدولی به  نام روزنگار هفتگی را برای ثبت ساعتهای مطالعه طراحی کرده است: «برگه ای طراحی کرده ایم به نام روزنگار هفتگی که بر اساس برنامه هفتگی هر کلاس تنظیم شده است. دانش آموز تکالیفی که هر روز باید انجام بدهد و دروس فردا را ثبت می کند و در آخر نظر اولیا هم ثبت می شود. این برگه ها هر هفته تحلیل و بایگانی شده و با نمره هایی که دانش آموزان در آزمونها می گیرند، مورد بررسی و راستی آزمایی قرار می گیرد.»

موسوی می گوید اگر دانش آموزان از سال هفتم راجع به شغل و رشته خود تصمیم گیری کنند، با انگیزه تر درس می خوانند: «اکثر قریب به اتفاق اولیای دانش آموزان داری تحصیلات آکادمیک هستند. ما از اولیا خواستیم تا در مورد شغل خود با فرزندشان صحبت کنند. ما هم در مدرسه در مورد انتخاب رشته و شغل از سال هفتم به دانش آموزان توضیحاتی کلی می دهیم تا از همین سال علاقمندی آنها مشخص شود و هدف و دورنمایی برای خود ترسیم کنند. وقتی هدف مشخص باشد، انگیزه برای درس خواندن بیشتر می شود و اگر زمانی دست از تلاش بردارند، با یاداوری هدفشان دوباره سعی و تلاش خود را بیشتر می کنند.»

یکی دیگر از برنامه های آموزشی برای دانش آموزان پایه هفتم برگزاری جلسات انگیزشی است. موسوی در این باره می گوید: «سال گذشته در قالب پخش فیلم و صحبت کلاسهای انگیزشی برای نهمی ها برگزار کردیم و نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. امسال قصد داریم این کار برای هفتمی ها هم انجام بدهیم.»

اخبار پیشنهادی