جلسه اولیا، حل تمرین گروهی و هدایت تحصیلی

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در روزهای منتهی به امتحانات برنامه های آموزشی متنوعی دارند؛ برنامه هایی که با هدف آمادگی بیشتر برای امتحانات نوبت اول برگزار شدند.

«جواد امانی» مشاور نهمی های واحد پاسداران درباره برنامه های آموزشی نهمی ها در روزهای منتهی به امتحانات می گوید: «دوره دوم جلسات با اولیا از مهم ترین برنامه های نهمی ها در هفته اول  دی ماه است. این جلسات از سوم دی ماه شروع شد و تا پایان هفته اول ادامه داشت. هدف ما از این جلسات، آمادگی دانش آموزان برای آزمون های نوبت اول و تاکید بر اهمیت این نمرات در هدایت تحصیلی دقیق برای دانش آموزان نهمی است.»

برنامه بعدی دانش آموزان، ادامه کار گروه های آموزشی کلاس های پایه نهم در روزهای ابتدایی دی ماه بود؛ امانی می گوید: «تقسیم بندی دانش آموزان کلاس های پایه نهم با هدف ارتقا آموزشی از مهم ترین برنامه ریزی های ویژه نهمی ها بود. انجام تمرینات گروهی، نظارت از طریق سرگروه ها و رفع اشکال های درسی را می توان از بخش های مختلف این برنامه آموزشی دانست. همچنین در جلسات با سرگروه های هر گروه هم ایرادات دانش آموزان و به روز رسانی گزارش تحصیلی هر یک از اعضای گروه انجام می شود.»

به گفته مشاور نهمی های واحد پاسداران، هدایت تحصیلی از دیگر برنامه های مهم دانش آموزان است که نمرات نوبت اول بسیار در آن تاثیرگذار می باشد: «هدایت تحصیلی مهم ترین برنامه پایه نهم هست که مسیر دوره دوم دانش آموزان را مشخص می کند. یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در هدایت تحصیلی دانش آموزان همین نمرات آزمون های نوبت اول است که اهمیتش را در هر جلسه ای به دانش آموزان و اولیا گوشزد می کنیم. هدایت تحصیلی در روند آموزشی پایه نهم واحد پاسداران فرآیند خاصی دارد؛ آشنایی دانش آموزان با مشاغل و رشته ها، آگاه سازی و جلسه با اولیا درباره هدایت تحصیلی و آزمون های رغبت، توانایی و تیپ شخصیتی هالند از مراحل هدایت تحصیلی در واحد پاسداران است. بازدید از مشاغل هم از برنامه های هدایت تحصیلی پاسدارانی ها در ترم دوم تحصیلی است.»

 

اخبار پیشنهادی