جلسه انجمن اولیا و مربیان واحد آبشناسان برگزار شد

جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی به صرف افطار روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار شد.

در این جلسه در مورد اقدامات آموزشی انجام شده نظیر برگزاری کلاسها و امتحانات آنلاین توضیحاتی ارائه شد. همچنین کارهای فرهنگی مانند جشنواره قرنطینه شو مورد بررسی قرار گرفت.

به دلیل اهمیت بحث آموزش و نزدیک بودن امتحانات، بخش عمده جلسه صرف بررسی دستاوردهای کلاسهای آنلاین و وضعیت آمادگی دانش آموزان برای امتحانات نوبت دوم شد. محمد عظیمی، مسئول آموزش واحد آبشناسان به اعضای انجمن اعلام کرد که تدریس تمامی دروس به اتمام رسیده و دانش آموزان آماده شرکت در امتحانات هستند.
در این جلسه در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در امتحانات حضوری پایه نهم به اعضای انجمن اولیا و مربیان نیز توضیحاتی ارائه شد. همچنین اعضای انجمن از نحوه برگزاری کلاسهای آنلاین و جشنواره های فرهنگی نظیر قرنطینه شو و ستاره باش ابراز رضایت و تشکر کردند.

اخبار پیشنهادی