جلسات مشاوره گلستانی ها چطور برگزار می شود؟

دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از ابتدای سال تحصیلی در جلسات مشاوره آنلاین و آفلاین شرکت می کنند. این جلسات بسته به سطح آموزشی هر دانش آموز، با تشخیص مشاور پایه، به سه شکل مختلف تشکیل می شود. به گفته «محمد دهقان» مشاور پایه هشتم و نهم واحد گلستان، بخشی از جلسات مشاوره به صورت آنلاین برگزار می شود: «جلسات مشاوره آنلاین و آفلاین به صورت هفتگی انجام می شود. در جلسات آنلاین از اولیا می خواهیم در جریان محتوای این جلسات باشند و در جریان کیفیت آموزشی دانش آموزان قرارگیرند. در این جلسات سوالاتی از دروس مختلف و تکالیف دانش آموزان پرسیده می شود تا سطح آموزشی دانش آموزان مشخص شود. از نتایج این پرسش ها در برنامه ریزی های آینده و تدوین الگوهای مطالعاتی هر فرد استفاده می شود.»

بخش دیگری از مشاوره های گلستانی ها به صورت حضوری انجام می شود. دهقان می گوید دانش آموزانی در اولویت مشاوره حضوری هستند که نیاز به تلاش بیشتری داتشه باشند، اگرچه نوبت به همه دانش آموزان خواهد رسید: «مشاوره های حضوری هم به دو شکل انجام می شود. بعضی بچه ه باید در جلسات مشاوره حضوری به همراه اولیاشان شرکت کنند و درباره موضوعات مختلف درسی با آن ها صحبت شود. اما از اولیا بعضی دیگر از دانش آموزان می خواهیم چند دقیقه ابتدایی جلسه، با دانش آموزان برگزار شود، سپس آن ها وارد شوند. دلیل این کار این است که اعتماد به نفس دانش آموزان جلوی پدر و مادرشان کم نشود.»

پرسش هایی از دروس مختلف، بررسی ساعات مطالعه و ارائه الگوی مطالعاتی و بررسی تکالیف و نمرات دانش آموز در آزمون های مختلف از جمله موضوعات دیگر جلسات مشاوره گلستانی ها است.

اخبار پیشنهادی