جلسات شورای دانش آموزی واحد میرداماد هفتگی و ماهانه برگزار می شود

جلسات شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به صورت ماهانه با حضور مدیر و کادر اجرایی مدرسه برگزار می شود. اعضای شورا همچنین به صورت هفتگی با مسئول فرهنگی مدرسه جلسه خواهند داشت.

«مجید نیک دهقان» مدیر واحد میرداماد درباره این جلسات می گوید: «اعضای شورای دانش آموزی مدرسه نمایندگان دانش آموزان هستند و باید در جلسات شورا نظرات همکلاسی هایشان را به کادر اجرایی منتقل کنند. نظرات می بایست موثر و مفید بوده و قابلیت پیگیری و اجرا در سطح مدرسه داشته باشد. جلسات شورای دانش آموزی به همین دلیل منظم برگزار می شود تا مشارکت دانش آموزان در برنامه های مدرسه افزایش پیدا کند.»

اولین جلسه شورای دانش آموزی واحد میرداماد با حضور مدیر، مسئول فرهنگی و مسئول انظباطی مدرسه چهارشنبه ۲۲ آبان ماه برگزار شد. نیک دهقان در این جلسه درباره نقش و وظایف شورای دانش آموزی مدرسه برای اعضا صحبت کرد و از آن ها خواست که پیشنهادات و انتقادات خود و بقیه دانش آموزان را به مدیر مدرسه منتقل کنند. در اولین جلسه شورا همچنین اعضا نظراتشان درباره دو ماه نخست سال تحصیلی و پیشنهاداتشان درباره مسائل جاری مدرسه را بیان کردند. بهبود وضعیت سیستم ویدیویی یکی از کلاس ها و تغییر حالت صندلی های آزمایشگاه و کارگاه مدرسه از درخواست های میردامادی ها بود که در جلسه تصویب و روز بعد اجرا شد. اعضای شورا همچنین نظراتی درباره کلاس های درسی شان داشتند. جلسه دوم شورای دانش آموزی واحد میرداماد با حضور مدیر مدرسه اواسط آذرماه برگزار خواهد شد.

ارشیا شاهرخی، کیان خیری نژاد، پارسا پورکمال، سپهر مرجوی، مهیار علیزاده، امیر محمد محمدی، فربد درویشی، متین فریدمنبان و ایلیا محسن نژاد اعضای شورای دانش‌آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ هستند.

اخبار پیشنهادی