جشنواره خیریه کمد تکانی

همزمان با پایان سال و شروع بهار جشنواره کمد تکانی در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه برگزار شد. این جشنواره با هدف تقویت حس نوع دوستی و کمک به دیگری شکل گرفت.

امسال نیز همچون سال‌های گذشته جشنواره خیریه کمدتکانی با حمایت و همکاری مسئولان مدرسه در نیمه دوم اسفند ماه اجرا شد و مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت. دانش آموزان هدایای ارزشمندی را از وسایل خودشان جهت کمک به دانش آموزان مناطق محروم  به این جشنواره اهدا کردند. این هدایا انواع نیازهای دانش آموزان مناطق محروم را دربرمی گرفت.

اخبار پیشنهادی