جزییات برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی و نردبام

*کِی؟ کجا؟ چطور؟

دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، ۵ و ۶ اسفندماه در آزمون های «پیشرفت تحصیلی» و «نردبام» شرکت می کنند. دانش آموزان برای شرکت در این دو آزمون، بر اساس روند آموزشی و نمرات درسی شان، به دو گروه برتر و در حال پیشرفت تقسیم می شوند.

دانش آموزان گروه در حال پیشرفت پنج شنبه ۵ اسفند ساعت ۸ صبح در آزمون «پیشرفت تحصیلی» و دانش آموزان برتر (به همراه دانش آموزان طرح ادونس) جمعه ۶ اسفند ساعت ۱۰:۳۰ صبح در آزمون «نردبام» شرکت می کنند. این آزمون ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بودجه بندی و تعداد سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان در آزمون پیشرفت تحصیلی باید به ۲۰ سوال ریاضی و ۲۰ سوال علوم جواب بدهند. همه سوالات به صورت چهارگزینه ای طرح می شوند. سوالات درس ریاضی از ۱۳ سوال حساب و ۷ سوال هندسه تشکیل شده است. در سوالات علوم هم ۶ سوال شیمی، ۸ سوال فیزیک و ۶ سوال زیست وجود دارد.

 بودجه بندی و تعداد سوالات آزمون نردبام

آزمون نردبام از ۲۰ سوال علوم و ۲۰ سوال ریاضی برگزار می شود. در هر کدام از این درس ها ۱۵ سوال به صورت پنج گزینه ای و ۵ سوال به صورت جواب کوتاه طرح می شود.

از ۲۰ سوال ریاضی، ۱۳ سوال مربوط به حساب و ۷ سوال مربوط به هندسه است. در سوالات ۵ گزینه ای درس علوم، ۴ سوال از شیمی، ۶ سوال از فیزیک و ۵ سوال از زیست شناسی طرح می شود. دانش آموزان در همین درس باید به ۲ سوال از شیمی و ۳ سوال از فیزیک به صورت جواب کوتاه هم پاسخ دهند.

اخبار پیشنهادی