جزوات آبشناسانی ها زیر ذره بین مشاوران مدرسه

سومین دوره پیگیری تکالیف و جزوه های دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد آبشناسان توسط مشاوران آغاز شد. مشاوران در این برنامه با دانش آموزان درباره جزوه ها و تکالیف شان گفتگو کرده و برنامه هایی را به آن ها ارائه می دهند.

«عباس کرمانیان» مسئول آموزش پایه هشتم واحد آبشناسان درباره این جلسات می گوید: «پیگیری تکالیف و جزوه های بچه ها هر ۳ هفته یکبار برای همه دانش آموزان پایه هشتم انجام می شود. در طول این ۳ هفته هم مشاوران به صورت روزانه و هفتگی با دانش آموزان درباره برنامه ریزی های درسی و ساعات مطالعاتی صحبت می کنند.»

 به گفته کرمانیان هدف اصلی این مشاوره ها بررسی جزوات و تکالیف دانش آموزان است: «ارزیابی تکالیف و جزوات دانش آموزان، هدف اصلی این دوره ها است. نوشتن جزوه مرتب و دقیق و ارسال به موقع تکالیف در سامانه، در فرآیند یادگیری آنلاین دانش آموزان نقش مهمی دارد. این جلسات مشاوره به مشاوران مدرسه کمک می کند تا برنامه ریزی دانش آموزان را دقیق تر انجام دهند.»

مشاوره ها به صورت تلفنی انجام می شود. مسئول آموزش پایه هشتم می گوید: «این مشاوره ها به صورت تلفنی انجام می شوند. در خصوص برخی دانش آموزان و با صلاحدید مشاور، جلسات حضوری به همراه اولیا دانش آموز تشکیل می شود.»

اخبار پیشنهادی