ثبت نام در واحد پاسداران

پیش ثبت نام دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از اواسط دی ماه سال جاری آغاز شد.

بر اساس اعلام ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، متقاضیان ورود به پایه های هفتم، هشتم و نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از انتشار اطلاعیه های ثبت نام در موعد مقرر، مشخصات خود را در سایت www.alameh.ir و در «بخش سامانه ها» و «قسمت ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی» وارد نموده و پیش ثبت نام کنند.

مراحل ثبت نام پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران

ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی شرایط پذیرش دانش آموز در پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران را تشریح کرده است. دارا بودن ارزیابی خیلی خوب یا خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم ابتدایی یا کارنامه نوبت اول سال ششم ابتدایی و پذیرش در مصاحبه از شرایط پذیرش دانش آموز است.

مراحل ثبت نام برای متقاضیان پایه هفتم واحد پاسداران به شرح زیر است:

  • ورود به سایتalameh.ir
  • ورود به بخش «سامانه ها» و انتخاب لینک «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی».
  • انتخاب پایه مورد نظر با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز.
  • ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد و رمز عبور.
  • ادامه فرایند ثبت نام و درنهایت تایید اطلاعات و دریافت کد رسید ثبت نام.

مراحل ثبت نام میان پایه (هشتم و نهم) دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران

ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی، درباره شرایط پذیرش دانش آموز در پایه های هشتم و نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران تصریح کرده است: «دارا بودن معدل کل حداقل ۱۹ در کارنامه نوبت اول سال جاری  یا معدل کل حداقل ۱۹ در خرداد ۱۴۰۲، قبولی در آزمون ورودی و پذیرش در مصاحبه از شرایط پذیرش دانش آموز است.»

مراحل ثبت نام برای میان پایه ها به شرح زیر است:

  • ورود به سایتalameh.ir
  • ورود به بخش «سامانه ها» و انتخاب لینک «ثبت نام در مدارس علامه طباطبایی».
  • انتخاب پایه مورد نظر با در نظر گرفتن جنسیت دانش آموز.
  • ثبت اطلاعات اولیه و دریافت کد و رمز عبور.
  • ادامه فرایند ثبت نام و درنهایت تایید اطلاعات و دریافت کد رسید ثبت نام.

 

ورود به صفحه ثبت نام مدارس علامه طباطبایی

اخبار پیشنهادی