تیم علامه‌ای‌های آبشناسان، تیم برتر انیمیشن سازی

تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در مسابقات انیمیشن سازی و ساخت بازی های رایانه ای منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران به مقام دوم رسید. این تیم برای اولین بار در مسابقات انیمیشن سازی و ساخت بازی های رایانه ای منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران شرکت کرده بود.

تیم انیمیشن سازی و ساخت بازی های رایانه ای مدرسه علامه طباطبایی – واحد آبشناسان متشکل از «بهنام کریمی»، «علی بنی هاشم»، «کیان محمود زاده» و «سینا مرکباتی» از پایه هشتم  است که توانست در بین ده تیم حاضر در مسابقات مقام دوم را کسب کند. لازم به ذکر است این مسابقات در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد.

اخبار پیشنهادی