تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران واحد میرداماد

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت دوازدهم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد است.

اخبار پیشنهادی