توزیع بروشورهای سلامت در شریعتی

مدرسه برای سلامت جسمی و بهداشت روانی دانش آموازن اهمیت ویژه ای قائل است. به همین منظور تلاش می کند سطح اگاهی دانش آموزان را در حوزه بهداشت ارتقاء دهد.

از اول تا هفتم آبان به مناسبت هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت، برورشورهایی در توضیح این بیماری و روش های پیشگیری از آن بین دانش آموزان توزیع شد.

برنامه های آموزشی و پیشگیری در بخش سلامت جسم و روان می تواند با تضمین تندرستی و آرامش فکری به دانش آموزان برای تمرکز در درس خواندن کمک کند. 

اخبار پیشنهادی