از رباتیک و نجوم تا شیرینی پزی و عروسک سازی

تهرانپارسی ها در تابستان چه برنامه هایی دارند؟

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از ۴ تیر ماه آغاز شده است.

تهرانپارسی در تابستان روزهای یکشنبه و دوشنبه به مدرسه می آیند. پایگاه تابستانی تهرانپارسی ها به مدت ۸ هفته و تا ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

شرکت در کلاس های انیمیشن سازی، رباتیک، شیرینی پزی، انفجار در آزمایشگاه، ریاضی کمپلکس، نجوم و عروسک سازی، از جمله برنامه های پایگاه تابستانی دانش آموزان واحد تهرانپارس است.

شرکت در زنگ های تفریح شاد به همراه برنامه های تفریحی و ورزشی گروهی، از دیگر برنامه های تابستانی دانش آموزان واحد تهرانپارس است.

تدریس آموزگاران دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در پایگاه تابستانی براساس طرح درس های مشخص و برنامه ریزی شده انجام می شود.

گفتنی است گزارش روزانه برگزاری برنامه ها و کلاس های پایگاه تابستانی واحد تهرانپارس با عنوان «شادشو»، در طول هفته در پیامرسان ها برای اولیا ارائه می شود.

اخبار پیشنهادی