تمرین و رفع اشکال؛ اجزای اساسی کلاس ریاضی واحد پاسداران

«از مزایای آموزش آنلاین، فرصت بیشتر برای حل تمرین در درس هایی مثل درس ریاضی است.» این را «محمد برزگر» دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران می گوید.

برزگر، درس ریاضی را درسی می داند که سنگینی بار آموزشی آن بیشتر بر دوش تمریناتی است که دانش آموز حل می کند: «دانش آموز معمولا کمتر از میزانی که دبیر درس می دهد یاد می گیرد. این فاصله در آموزش آنلاین خیلی بیشتر از آموزش حضوری می شود؛ اما نکته ای که در آموزش آنلاین بسیار قابل اتکا است، حجم تمرین ها و کیفیت انجام آن ها است. در این نوع از آموزش به دلیل مجازی بودن فضای کلاس، زمان بیشتری را می توان صرف حل تمرین کرد تا دانش آموز بسیار کاربردی تر با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا شود و این قطعا به نفع درس ریاضی است.»

به گفته دبیر ریاضی واحد پاسداران، متذکر شدن اینکه دانش آموز با بی توجهی به درس در کلاس آنلاین، فرصت آموزش آن را از دست می دهد از مهم ترین نکات تدریس در این حوزه است: «فهم مباحث درس ریاضی به دلیل پیچیدگی ابتدایی در مواجهه با آن ها، بسیار به رفع اشکال و جواب دادن سوالات دانش آموزان بستگی دارد؛ در کلاس ریاضی دانش آموزان هفتم و هشتم هم همیشه جریان کلاس به سمت همین دو مورد بوده است. در این بین اما موضوع مهم، روشن کردن این مطلب برای دانش آموز است که با بی توجهی، فرصت آموزش مطالب درسی را در کلاس آنلاین از دست می دهد.»

برزگر همچنین درباره اهمیت تمرین مداوم در درس ریاضی می گوید: «مفاهیم ریاضی را نمی توان مدل شب امتحانی صرفا خواند و یاد گرفت. فهم ریاضی نیازمند حل تمرین های متعدد در طول سال است. رویه کلاس های ریاضی ما هم به همین صورت است تا دانش آموزان مفاهیم اساسی این درس را با حل تمرین و نمونه سوال های متنوع یاد بگیرند.»

اخبار پیشنهادی