تمرین در حضور آقای مدیر

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه، خود را برای حضور در مسابقات فرهنگی منطقه، آماده می کنند. 

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، دانش آموزان در قالب گروه های سرود، تاتر، تواشیح، همنوازی و تک نوازی ساز، برای شرکت در رقابت های فرهنگی، هنری منطقه آماده می شوند. این مسابقات هر سال بین مدارس مختلف منطقه برگزار شده و نفرات برتر به مسابقات استانی راه می یابند. 

آقای ابولفضل رستمی، مدیر مدرسه به همراه معاونینش از نزدیک تمرین های دانش آموزان را زیر نظر گرفته  هر گروه را بطور جداگانه ارزیابی کردند. دانش آموزان از ابتدای سال با حضور در کلاس های کانون فرهنگی، هنری استعداد خود را در یکی از رشته های مدنظر شناسایی و زیر نظر مربیان پرورش می دهند. 

اخبار پیشنهادی