تقویت روحیه پاسدارانی ها برای شرکت در آزمون نردبام

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با برنامه های مختلف برای شرکت در آزمون نردبام آماده شدند. به گفته «یعقوب امانی» مسئول آموزش مدرسه این برنامه ها با هدف تقویت روحیه دانش آموزان برگزار شد: «بعد از امتحانات طولانی نوبت اول، تجدید روحیه دانش آموزان لازم بود. برای همین جلسات مشاوره فردی و گروهی برای آن ها برگزار کردیم تا دانش آموزان از نظر ذهنی آماده ادامه سال تحصیلی و آزمون نردبام شوند. همچنین در این هفته دانش آموزان در مسابقات ورزشی درون مدرسه ای شرکت کردند و در چند رشته به رقابت پرداختند. فعالیت ورزشی نیز باعث تقویت روحیه و شادابی آن ها می شود.»
برگزاری جلسات مسئول پایه مدرسه با دبیران بخش دیگری از برنامه پاسدارانی ها برای آزمون نردبام بود: «در جلسه با دبیران مقرر شد تکالیف دانش آموزان با هدف آزمون نردبام تعیین شود. این جلسات به طور ویژه با دبیران درس های علوم و ریاضی برگزار شد. همچنین نمونه سوالات ویژه ای در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. این نمونه سوالات در سطح آزمون نردبام هستند.»

به گفته امانی تحلیل سوالات نوبت اول در دو درس ریاضی و علوم و برگزاری پیش آزمون از برنامه های دیگر پاسدارانی ها در این هفته بود.

آزمون نردبام ۱۷ بهمن ماه برگزار می شود.

* برگزاری جلسات توجیهی ثبت نام سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی از ۴ بهمن آغاز شده است. ثبت نام آزمون ورودی مدارس علامه طباطبایی برای مقطع دبیرستان دوره دوم همچنان ادامه دارد. 

اخبار پیشنهادی