تقدیر داوران از گرود سرود فرمانیه

داوران مسابقه سرود منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران، از گروه سرود دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد فرمانیه، گرود سرود این واحد آموزشی پس از شش ماه ممارست، سوم اسفند ماه سه سرود نماز، مادر و سرود ملی را در حضور داوران و همکاران فرهنگی منطقه سه آموزش و پرورش اجرا کردند که تحسین داوران را برانگیخت.  با توجه به آثار مثبت و سازنده سرود خوانی، این فعالیت به عنوان یکی از برنامه های هنری جذاب در واحد فرمانیه پیگیری می شود. گرود سرود جمعی دانش آموزان واحد فرمانیه سال گذشته در سطح کشور به مقام نخست دست یافت.

وجه غالب در برنامه های سرودخوانی این واحد، هم آوایی است که حتی بدون همراهی صدای سازها و بدون ابزار موسیقی نیز قابل اجراست. کلاس سرود از جمله برنامه های کانون فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی که بصورت هماهنگ در مدارس تابعه مجتمع برگزار می شود.

* شعر سرودهای نماز و مادر را در جدول زیر می خوانید: 

شعر سرود مادر  شعر سرود شعر نماز
تو خوبی تو زیباترین هدیه آسمانی

بزرگی چو خورشید تابنده و مهربانی

 

تو هستی چو دریا پر از موج های محبت

به شوقت چو یک چشمه ام با صدای محبت

 

تو مادر چولبخند گل ساده و دلنشینی

قشنگی برایم تو در زندگی بهترینی

 

همیشه همیشه تو را دوست دارم همیشه

سرم را به دامان تو می گذارم همیشه مادر

نماز من نماز من                       تو ای هنگام راز من

به اوج تو فراز من                      به تو دست نیاز من

نماز ای ذکر دلخواهم                 به سوی حق تویی راهم

چه خوش کردی تو آگاهم            به عشق پاک اللهم

ستون دین و ایمانی                  چراغ راه انسانی

تویی خورشید نور افشان            در این دنیای ظلمانی

دعای مستجاب من                   به سوی تو شتاب من

به جنت راهیاب من                   به ظلمت آفتاب من

تو ای تسبیح شبخیزان               ثنای رب یکتایی

به دلها نور توحیدی                    به دنیا شاخ طوبایی

نماز ای غرفه جنت                    فضای پرگل و عطری

به هنگام گناه شستن                توآن دریای بس ژرفی

به شهر نور منحاجی                  به فرق مومنان تاجی

نیاز قلب محتاجی                      برای روح معراجی

اخبار پیشنهادی