تقدیر از مقام آوران رباتیک

دانش‌پژوهان جوان دبیرستان دوره اول علامه‌طباطبایی واحد فرمانیه در مسابقات فراکاپ مقام‌های برتر را کسب کردند.

دانش‌آموزان رباتیک واحد فرمانیه در مسابقات فراکاپ در رشته امداد فضای مشترک موفق به کسب مقام اول و دوم شدند. مسابقات فراکاپ با حضور دانش آموزان از مدارس برتر شهر تهران در رشته های مختلف برگزار می‌شود.  این مسابقات آمادگی بیشتری را برای مسابقات آینده به وجود می آورد.

روز سه شنبه دهم اسفند ماه ۹۵ مراسم تقدیر از این دانش آموزان در مدرسه انجام شد. در این مراسم مدیر مدرسه، مسئول پژوهش و اولیاء دانش آموزان شرکت کردند. در پایان لوح یادبودی به این دانش‌آموزان اهدا شد.

اخبار پیشنهادی