تفاوت؛ عنصر اصلی آزمون های نهمی های واحد آبشناسان

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، سه شنبه ها زنگ اول در آزمون شرکت می کنند. هدف از برگزاری این آزمون ها، آمادگی دانش آموزان برای شرکت در آزمون جامع و امتحانات پایان ترم است.

«سعید دهقان» مشاور نهمی های این واحد درباره این آزمون ها می گوید: «این آزمون ها از ابتدای سال تحصیلی برگزار شد و بعد از عید هم ادامه پیدا کرد. در این مقطع زمانی اهمیت این آزمون ها بیشتر مشخص می شود؛ زیرا آزمون های سه شنبه ما به شکل تستی و تشریحی برگزار می شود تا دانش آموزان هم برای آزمون جامع و هم امتحانات پایان ترم آماده شوند.»

به گفته دهقان، آزمون در منزل از دیگر برنامه های نهمی های این واحد است: « برگزاری آزمون در منزل، دیگر برنامه ما برای سنجش دقیق تر از وضعیت آموزشی دانش آموزان است. سوالات را چهارشنبه ها برای اولیا ارسال می کنیم و آن ها تا جمعه فرصت دارند از دانش آموزان امتحان بگیرند. این امتحان به دلیل نظارت اولیا، با دقت و کیفیت بهتری برگزار می شود. در چنین آزمون هایی، اولیا هم بیشتر در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار می گیرند.»

اخبار پیشنهادی