مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تفاوت؛ عنصر اصلی آزمون های نهمی های واحد آبشناسان

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، سه شنبه ها زنگ اول در آزمون شرکت می کنند. هدف از برگزاری این آزمون ها، آمادگی دانش آموزان برای شرکت در آزمون جامع و امتحانات پایان ترم است.

«سعید دهقان» مشاور نهمی های این واحد درباره این آزمون ها می گوید: «این آزمون ها از ابتدای سال تحصیلی برگزار شد و بعد از عید هم ادامه پیدا کرد. در این مقطع زمانی اهمیت این آزمون ها بیشتر مشخص می شود؛ زیرا آزمون های سه شنبه ما به شکل تستی و تشریحی برگزار می شود تا دانش آموزان هم برای آزمون جامع و هم امتحانات پایان ترم آماده شوند.»

به گفته دهقان، آزمون در منزل از دیگر برنامه های نهمی های این واحد است: « برگزاری آزمون در منزل، دیگر برنامه ما برای سنجش دقیق تر از وضعیت آموزشی دانش آموزان است. سوالات را چهارشنبه ها برای اولیا ارسال می کنیم و آن ها تا جمعه فرصت دارند از دانش آموزان امتحان بگیرند. این امتحان به دلیل نظارت اولیا، با دقت و کیفیت بهتری برگزار می شود. در چنین آزمون هایی، اولیا هم بیشتر در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار می گیرند.»

اخبار پیشنهادی