تعیین وظایف اعضای شورای دانش اموزی واحد میرداماد

سومین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد برگزار شد. در این جلسه اعضای شورای دانش آموزی و «حمید قصری» مسئول فرهنگی مدرسه حضور داشتند.

در بخش اول این جلسه وظایف اعضای شورا برای ادامه سال تحصیلی مشخص شد. هر یک از اعضا موظف شدند که در بخشی از برنامه های مدرسه فعالیت کنند. بر همین اساس «سپهر مرجوی» به عنوان مسئول پژوهشی شورای دانش آموز، «فربد درویسی» مسئول فرهنگی، «علی ایروانی» مسئول ورزشی، «امیرمحمد محمدی» مسئول بهداشت و «مهیار علیزاده» به عنوان مسئول اجرایی انتخاب شدند. مسئول هر بخش می تواند سه نفر از دانش آموزان کلاس را به عنوان دستیاران خود انتخاب کند.

مسئولین هر بخش باید در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف مدرسه پیشنهاداتی ارائه و با کادر اجرایی همکاری کنند. این برنامه ها شامل برگزاری مسابقه، نمایشگاه و فعالیت هایی جانبی هستند.

در ادامه این جلسه رای گیری برای انتخاب رییس شورا انجام شد و «ارشیا شاهرخی» به عنوان رییس، «کیان خیری نژاد» نایب رییس و «پارسا پورکمال» دبیر شورای دانش آموزی واحد میرداماد انتخاب شدند.

بخش دیگری از سومین جلسه شورا به انتقال نظرات دانش آموزان به «مسئول فرهنگی» مدرسه اختصاص یاقت. میردامادی ها نظرات همکلاسی هایشان درباره پرژکتور کلاس ها، بلندگوی مدرسه و نظافت حیاط را ارائه دادند.

چهارمین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی