تعیین سطح زبان در روز آشنایی با همکلاسی ها

پایگاه تابستانی مدارس دوره اول مجتمع علامه طباطبایی از ۱۹ تیر شروع شد. همزمان با دیگر مدارس دوره اول، دانش آموزان واحد آبشناسان هم در کلاس های آنلاین پایگاه تابستانی شرکت کردند. آبشناسانی های ورودی پایه هفتم پیش از شروع پایگاه تابستانی و از ۹ تیر در جلسات تعیین سطح زبان و آشنایی با مدرسه شرکت کردند. هفتمی های گروه فارابی در اولین روز برگزاری این جلسات، علاوه بر تعیین سطح زبان، با مشاوران تحصیلی و همکلاسی هایشان در سال تحصیلی جدید هم آشنا می شوند.

«فرید خیرخواهان» معاون اجرایی واحد آبشناسان درباره این برنامه می گوید: «تعیین سطح زبان انگلیسی ورودی های پایه هفتم یکی از ایستگاه هایی بود که برای بچه ها در نظر گرفتیم. تعیین سطح در ۶ کلاس مجزا انجام می شود و بعد از آن دانش آموزان به همراه مسئول گروهشان به سمت ایستگاه های دیگر می روند.»

به گفته معاون اجرایی این واحد، ورزش و مسابقه از مهم ترین بخش های ایستگاه فرهنگی دانش آموزان آبشناسانی است: «در ایستگاه فرهنگی، دانش آموزان برای ورزش و مسابقه در قالب گروه هایی با تعداد نفرات کم به سالن ورزش رفتند. مسابقاتی مثل طناب کشی یا فوتبال دستی از برنامه هایی است که دانش آموزان در این ایستگاه انجام دادند.»

صحبت با مشاور تحصیلی و مسئول انضباطی هر گروه، یکی دیگر از سه ایستگاه هفتمی ها در روز تعیین سطح زبان بود. «یعقوب امانی» معاون آموزشی واحد آبشناسان می گوید: «صحبت با مشاور و معاون انضباطی با هدف آشنایی کلی دانش آموزان با فضا و کادر اجرایی مدرسه در پایگاه تابستانی انجام شد.»

برنامه تعیین سطح هفتمی های گروه خوارزمی و هشترودی هم به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی