تشکیل دومین جلسه مشترک اعضای انجمن اولیا و کادر اجرایی گلستانی ها

دومین جلسه مشترک اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان با مدیر و کادر اجرایی مدرسه، ۳۰ آذرماه به صورت حضوری برگزار شد. در این جلسه ابتدا «امین غفاری» مدیر واحد گلستان درباره مهمترین برنامه های فرهنگی و آموزشی مدرسه در آذرماه صحبت کرد.

برگزاری مانور زلزله ۲۱ آذرماه و طرح ویژه صبحگاه های آنلاین مدرسه با عنوان «صبیحنو» از مهمترین مواردی بود که مدیر واحد گلستان به آن اشاره کرد. غفاری در ادامه درباره تشکیل و برگزاری کلاس های آنلاین با نمایندگان اولیا صحبت کرد: «تشویق دانش آموزان به شرکت فعال و با انرژی در کلاس های آنلاین از مهمترین برنامه های واحد گلستان است. دانش آموزان باید در خانه شاداب باشند تا خوب درس بخوانند و دچار رخوت نشوند. از طرفی ارزیابی حضور دانش آموزان در کلاس ها و بررسی میزان و نحوه درس خواندن شان در خانه، برنامه دیگری است که در واحد گلستان با جدیت دنبال می شود.»

در ادامه این جلسه «محمد عظیمی» مسئول آموزش و «امیرحسین ملایری» مسئول فرهنگی واحد گلستان، گزارشی از برنامه های آموزشی و فرهنگی مدرسه در آذرماه به اعضای انجمن اولیا و مربیان ارائه دادند.

آقای زند وکیلی، آقای رضایی و خانم هجری، اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هستند.

اخبار پیشنهادی