تشکیل جلسه شورای دبیران دوره اول پاسداران

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران دوشنبه ۸ دی برگزار شد. موضوع این جلسه، عملکرد نوبت اول دبیران، بررسی نقاط ضعف و قوت و تقدیر  از زحمات آن ها بود. این جلسه با حضور مدیر، مسئول آموزشی و معاون فرهنگی این واحد برگزار شد. در ابتدای جلسه «دارا امانی» مدیر واحد پاسداران به صحبت درباره رویکرد تعلیم و تربیت و همینطور استفاده از فضای مجازی پرداخت.

طرح مباحث مطرح شده در انجمن اولیا و مربیان، ارائه راهکارهایی برای حضور جدی دانش آموزان در کلاس ها و مبحث صبحگاه برای نشاط بیشتر دانش آموزان، از محور های اصلی صحبت های مدیر این واحد در جلسه شورای دبیران بود.
«یعقوب امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران هم در این جلسه حضور داشت. ارتباط موثر با دانش آموز در فضای آموزشی آنلاین یکی از محورهای مورد تاکید امانی در این جلسه بود.
همچنین کیفیت انجام تکالیف، بررسی روند پژوهش، کلاس های مجازی، بالا بردن مشارکت دانش آموزان در مباحث درسی  و نحوه تصحیح اوراق و نمره دهی در ایام قرنطینه از دیگر مباحث مسئول آموزش واحد پاسداران در جلسه دوشنبه این واحد بود.

اخبار پیشنهادی