تشریح برنامه ها و تقدیر از همکاران، در جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در آستانه سال تحصیلی جدید، روز دوشنبه ۲۷ شهریور برگزار شد.

در این جلسه، «مصطفی جوادزاده» مدیر مجتمع علامه طباطبایی، «صادق بازوی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، «محسن ایرجی» مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، معاونان مدرسه و دبیران واحد حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه مصطفی جوادزاده، با اشاره به جایگاه واحد آبشناسان بعنوان بزرگترین واحد مجتمع، اهداف آموزشی سال تحصیلی جدید و برنامه های تدوین شده برای تحقق آن را تشریح کرد: «از کادر اجرایی و دبیران تلاش گر مدرسه می خواهم تا تمام تلاش شان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده به کار گیرند.»

در ادامه این جلسه، «محسن ایرجی» مدیر واحد آبشناسان، جزئیات برنامه های آموزشی و فرهنگی مدرسه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را بیان کرد.

تقدیر از زحمات کادر اجرایی، مشاوران و دبیران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان بخش پایانی جلسه شورای دبیران بود.

اخبار پیشنهادی